Kunder - r360

r360 användas idag på 20 anläggningar i Sverige och Norge. Pilotkunden som r360 installerades hos 1997 finns fortfarande kvar i kundgruppen, vilket vi anser är ett gott betyg.

Vi är stolta över att ha Nordens största alpina anläggningar på vår kundlista.