r360 BOKNINGSSYSTEM

Interface

Visste du att r360 går att koppla ihop, integrera,
med en mängd olika typer av program och system? 

Exempelvis kassasystem, värmesystem,digitala låssystem, workflowsystem mm. 

ÖPPET API
r360 är ett dynamiskt system i ständig utveckling. Målet från start var att bygga ett bokningssystem som skulle gå att integrera med andra system på marknaden. Dels för att hantera olika extrena tilläggsprodukter och tjänster, men även för att hitta olika vägar att öka våra kunders distribution.
Idag har r360 ett så kallat öppet API, vilket betyder att systemet enkelt kan anpassas för att importera och exportera information från andra system.

STANDARD
Idag finns flera standardinterface utvecklade och klara att installera för bland annat certifierad kreditkortsbetalning, in- och utbetalningar (OCR, KID),restaurang- och kassasystem (Trivec,WinPos), nyckelsystem, telefonväxlar, hotell-tv, online-köp och laddning av SKIDATA:s keycard, Axess skipass med flera. För distribution av våra kunders produkter finns det direktkopplingar mot agenter, touroperatörer, rederier samt andra försäljningskanaler.