r360 BOKNINGSSYSTEM

Tilläggsmoduler

AKTIVITET/SKIDSKOLA
/SPA

Det perfekta boknings- och planeringsverktyget för all verksamhet som kräver resurser i form av guider/ledare/terapeuter i tid och rum. Våra befintliga kunder använder modulen för att exempelvis hantera hela sin skidskoleverksamhet eller till anläggningens SPA-verksamhet.

KASSA/IN- OCH UTCHECKNING
Verktyget för alla receptioner som har hand om in- och utcheckning av gäster. Med den här modulen hanteras även hela den ekonomiska delen.

ÄGARWEBB - FÖR EXTERNA LEVERANTÖRER
Modulen
Ägarwebb innebär att en extern ägare av boende kan logga in för att administrera sin kapacitet. Här visar vi en översikt på bokningar gjorda i r360 eller via onlinebokningen där personen som loggar in ser alla sina egna bokningar.
I Ägarwebb kan man även göra en bokning på sin egen kapacitet och boka på tilläggsprodukter som exempelvis slutstäd, linne, vedkorg m.m. som anläggningen erbjuder. Man ser kontorapport samt sina kontaktuppgifter och upplagda perioder.

SKIDUTHYRNING
Den helintegrerade skiduthyrningsmodulen möjliggör förhandsbokning av skidutrustning via PMS eller WEB. Dessutom används hela modulen fullt ut i själva
sportshopen/skiduthyrningen och hanterar streckkodsavläsning, multihyr, kassafunktion etc.

KONFERENS
Konferensmodulen gör det möjligt att boka de delar som är specifika för en konferens utöver själva login som till exempel konferensrum, utrustning och förhandsbokade måltider.

WEBPUBLISHER
Webpublisher är ett ilastningsverktyg där man via webben registervårdar in produkter. Externa leverantörer som har produkter kan själva göra arbetet att lägga in dem i systemet och en administratör kan sedan bara dubbelkolla att samtliga uppgifter har blivit korrekta. Dessutom kan leverantörer som medverkar via webben gå in och kolla in bokningsläget för just sina egna produkter.