Agentkopplingar

Öppet API - alla möjligheter

r360 är ett dynamiskt system i ständig utveckling

Målet från start var att bygga ett bokningssystem som skulle gå att integrera med andra system på marknaden. Dels för att hantera olika externa tilläggsprodukter och tjänster, men även för att hitta olika vägar att öka våra kunders distribution.


Idag har r360 ett så kallat öppet API, vilket betyder att systemet enkelt kan anpassas för att importera och exportera information från andra system.

Agent + Agentportalen = enkla vägen till bokning

Om man inte har möjlighet att bygga mot r360 kan man använda vår agentportal.

När en bokning görs via portalen går den direkt in till aktuell kund och deras r360-system.

Kontakta vår support för mer information.


Agenter med direktkoppling mot r360